"Oğuz Tanrıdağ" Tarafından Eklenen Konular

10 Temmuz 2018

  Nöropsikoloji Derneğimiz 10 yaşında. Dernek 2008 yılında bu tarihten önceki 25 yıl içinde Türkiye’de beyin ve davranış ilişkileri konusundaki çalışmalar ve elde edilen birikiminin doğal bir sonucu olarak kuruldu. Bilimsel ve sosyal farkındalık dünyalarında yeni ortaya çıkan kurumsal organizasyonları iki bölümde inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi, daha çok dış kaynaklı bir gelişmenin yarattığı ancak o alanda kendi ihtiyacımızın farkına varmadan kurulanlardır. İkincisi...

10 Haziran 2017

  Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ İşte ortada kalmış konulardan biri daha: OTİZM. Bu ortada kalmışlığı şöyle izah edeyim; Şu anki mesleki anlayışlar ve işbölümü ortamında (Hem dünyada hem Türkiye’de) otizm denilen bozuklukla çocuk psikiyatrisi, çocuk psikolojisi ve çocuk gelişim uzmanlığı alanları ilgileniyor Bu bozukluğun çocuk gelişim uzmanlığı alanıyla ilişkili bir konu olduğundan şüphe yok. Ama otizm ne psikiyatrik ne de psikolojik kökenli bir...

13 Ocak 2017

                Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ Üsküdar Üniversitesi Nörobilim ABD Başkanı ve NP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı   Alzheimer Hastalığının görülme sıklığında ve hastalık hakkındaki bilgilerimizde önemli artışlar görülmesine karşın bu hastalığın tedavisinde büyük bir tıkanıklık yaşanıyor. Bu tıkanıklığın nedenlerinden önce göstergelerine bakarak işe başlayalım; 1. Alzheimer hastalığının tedavisinde halen kullanılan iki ilaç grubundan asetil-kolin hipotezine dayanan kolinesterazinhitörü taşıyan ilaçlar 1990’ların başından ve glutamat hipotezine dayanan...

18 Kasım 2014

  Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ Üsküdar Üniversitesi   “Eğer beyin bizim kolaylıkla anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı biz hala onu anlayamayacak kadar basit olurduk”                                                                                                    Emerson M. Pugh   Sosyal ve kültürel nörobilim; beynin biyolojik evrimi ve aklın kültürel evrimi arasında köprü kurmayı amaçlayan, alışılmamış ve yeni bir çalışma alanıdır. Bu tür bir çalışma alanının ortaya çıkmasının nedeni; evrim teorisinin, gecikmeli de olsa davranış bilimleri üzerine etkisiyle önce...

30 Mart 2013

İnsan Konservatifken Kendini Nasıl Liberal ve Liberalken Kendini Nasıl Konservatif Sanır?   Einstein’ın evrenin yapılanmasıyla ilgili olarak “ Tanrı zar atmaz” sözü evrimin belirsizlik prensibine inananlarla evrenin aslında “akıllı bir mühendislik tasarımı” olduğuna inananlar arasındaki hiç bitmeyen tartışmanın konularından birisi olagelmiştir. Klasik tartışma içinde belirsizlik prensibine inananlar bu nedenle her olguya yaklaşırken belirsizlik ve şüphe ögesini temel argüman olarak kullanırken, “akıllı tasarım”...

28 Haziran 2011

Kendi paradigmaları doğrultusunda önlerine gelen problemleri çözme faaliyetleriyle uğraşan bilgi dallarının zaman içinde yeni paradigmalar eşliğinde birbirlerine yakınlaşmaları ve ortaya çıkan yeni problemleri çözmeye başlamaları başlıbaşına bir gelişme göstergesidir. Nöroloji, psikoloji (tabii ki psikiyatri) ve nöropsikoloji arasındaki ilişkiler bu gelişmenin örneklerinden biridir. Nörolojinin geleneksel yaklaşımı beyin işlevlerine mekanistik, refleksif ve indirgemeci bakıştır. Bu yaklaşımın altında nörolojinin doğuş günlerindeki dünya ve...

24 Ağustos 2009

Konuşma Bozuklukları ve Dil Bozuklukları Kavramları Konuşma ve Bozuklukları Konuşma; motor,kognitif ve linguistik özellikleri olan bir işlevdir. Bu özellikler normal bir konuşma kavramının olmazsa olmaz, kardinal özellikleridir. Bu özelliklerden biri olmadığında ya da onunla ilgili bir problem olduğunda diğer ikisi sağlıklı olsalar da normal bir konuşma işlevi ortaya konamaz. Konuşma Motor Bir İşlevdir: Konuşmanın motor özelliği ; konuşma sırasında rol alan solunum,yüz ve sesle ilgili sinir ve kasların...

1 Temmuz 2009

Bu incelemede nörolojik bilimler ortamında farklı beyin anlayışları değerlendirilecektir. Nörolojik Bilimlerde Beyin Anlayışının Evrimi GİRİŞ : ÜÇ NÖROLOJİ-ÜÇ BEYİN ANLAYIŞI Yüzelli yıla varan nörolojik bilimler tarihi üç farklı nöroloji ve beyin anlayışına tanık olur. Bu anlayışlar kronoloji, temel bilimsel altyapı ve bilim felsefesi açılarından sürekli bir gelişmenin halkalarıdır ve geleneksel beyin anlayışı, davranış nörolojisi anlayışı ve kognitif beyin anlayışı olarak sıralanabilirler. Geleneksel beyin anlayışı,...

Yukarı Çık