Yayınlar

30 Ocak 2011

Zihinsel faaliyetlerin, davranışların ve duyguların kaynağı nedir? İnsanlık tarihi kadar eski olan bu soruya filozoflarca farklı cevaplar verilmiştir. Antik Mısır’da zihinsel faaliyetlerin kaynağının kalp ve diyafram olduğu görüşü hakimdi. Antik Mısır’dan etkilenen Antik Yunan’da da bu görüş devam etmiştir. Yine de Antik Yunan Medeniyeti’nde milattan öncesine dayanan iki farklı görüş mevcuttu. Empedokles (M.Ö. 490-430) zihinsel faaliyetlerin kaynağı olarak kalbi merkezi...

Yukarı Çık