Yazılar

10 Temmuz 2018

  Nöropsikoloji Derneğimiz 10 yaşında. Dernek 2008 yılında bu tarihten önceki 25 yıl içinde Türkiye’de beyin ve davranış ilişkileri konusundaki çalışmalar ve elde edilen birikiminin doğal bir sonucu olarak kuruldu. Bilimsel ve sosyal farkındalık dünyalarında yeni ortaya çıkan kurumsal organizasyonları iki bölümde inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi, daha çok dış kaynaklı bir gelişmenin yarattığı ancak o alanda kendi ihtiyacımızın farkına varmadan kurulanlardır. İkincisi...

26 Mart 2018

  Sevgili Arkadaşlar,   28 Mart Çarşamba günü, Çapa'da 4.kattaki dershanede, saat 16.00'da, Nöropsikoloji Derneği'nin genel kurul toplantısı var, biliyorsunuz. Yeni yönetim kurulu seçilecek.  Nöropsikolojiye gönül verdiğine inandığım (eski öğrencilerim) genç dostlarımsınız. Hepinizi mutlaka gelmeye, katılmaya çağırıyorum. Çünkü artık hem Yönetimde rol alarak, hem Derneğin faaliyetlerine katılarak hatta bu faaliyetleri yaratarak, Nöropsikolojinin geleceğini sırtlama görevinin sizlere düştüğünü düşünüyorum. Nöropsikoloji Derneğimizi geleceğe taşıma rolü,...

10 Haziran 2017

  Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ İşte ortada kalmış konulardan biri daha: OTİZM. Bu ortada kalmışlığı şöyle izah edeyim; Şu anki mesleki anlayışlar ve işbölümü ortamında (Hem dünyada hem Türkiye’de) otizm denilen bozuklukla çocuk psikiyatrisi, çocuk psikolojisi ve çocuk gelişim uzmanlığı alanları ilgileniyor Bu bozukluğun çocuk gelişim uzmanlığı alanıyla ilişkili bir konu olduğundan şüphe yok. Ama otizm ne psikiyatrik ne de psikolojik kökenli bir...

13 Ocak 2017

                Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ Üsküdar Üniversitesi Nörobilim ABD Başkanı ve NP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı   Alzheimer Hastalığının görülme sıklığında ve hastalık hakkındaki bilgilerimizde önemli artışlar görülmesine karşın bu hastalığın tedavisinde büyük bir tıkanıklık yaşanıyor. Bu tıkanıklığın nedenlerinden önce göstergelerine bakarak işe başlayalım; 1. Alzheimer hastalığının tedavisinde halen kullanılan iki ilaç grubundan asetil-kolin hipotezine dayanan kolinesterazinhitörü taşıyan ilaçlar 1990’ların başından ve glutamat hipotezine dayanan...

19 Aralık 2016

Öget   ÖKTEM     GİRİŞ 19. yüzyılda, önce Broca'nın, daha sonra Wernicke'nin çalışmaları ile başlayan, 20. yüzyılda Geschwind'in katkılarıyla gelişen, "Sol hemisfer yerleşimli Dil Şebekesi" anlayışı, 100 yıldan daha uzun bir süre alanda egemen oldu. Bazılarının "Wernicke-Geschwind Modeli" diye adlandırdığı ve kortikal yerleşimli bu model üzerinden, afazi sınıflandırması yapıldı. 20. yüzyılın üçüncü çeyreğinde, MR görüntüleme çalışmalarıyla, dilin yalnızca sol kortekste temsil edilmediği, subkortikal bazı...

15 Mayıs 2015

Hakan YILMAZ Giriş Anne karnında başlayan ve erken yaşlarda maruz kalınan yaşam tecrübeleri beyni değiştirerek ileriki yaş dönemlerinde de etkisini sürdürmektedir. 1990’lı yıllarda beyin görüntüleme teknolojisindeki yeni gelişmelerle birlikte, yaşanan tecrübelere bağlı olarak beynin değiştiği ve özellikle ruh sağlığı açısından, beyin anatomisi ve fonksiyonlarını değiştirerek yaşam boyu beyin gelişimini etkilediği birçok araştırma ile gösterilmiştir (1). Yapılan yeni çalışmalarla birlikte bu tecrübe ve...

12 Şubat 2015

Öget Öktem Travma sonrasında beyinde neler olduğu konusu çok uzun zamandır ilgi odağı halinde bulunan bir konudur. Ama travma yaşamış kişilerde beyin görüntüleme (PET, SPECT, fonksiyonel MR) çalışmalarının başlayabilmesi için, 1990’lı yılların gelmesini beklemek gerekiyordu. Travma, toplu olarak da, bireysel olarak da yaşanabilen bir olaydır. Başlıca travmatik olayları : deprem veya diğer doğal afetler; savaş; terörist saldırılar; sistematik işkenceye mâruz kalma; şiddet...

27 Aralık 2014

"Bir Arada - Önay Sözer Armağanı" adlı kitapta yer almış yazımdır. Türkiye İşbankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013 Öget Öktem Sunuş Felsefe okurlarına hitap eden ve felsefeciler tarafından yazılmış makalelerden oluşan bir kitapta benim yazımın biraz “ayrı” kaçacağının farkındayım. Ben bir nöropsikoloğum ve zihinsel işlevlerimize “beyin-davranış” ilişkisi içinde bakarım. Öte yandan ise, Önay Sözer için hazırlanan bir armağan kitaba yazmamazlık da edemezdim. Felsefe okurlarının, bellek...

18 Kasım 2014

  Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ Üsküdar Üniversitesi   “Eğer beyin bizim kolaylıkla anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı biz hala onu anlayamayacak kadar basit olurduk”                                                                                                    Emerson M. Pugh   Sosyal ve kültürel nörobilim; beynin biyolojik evrimi ve aklın kültürel evrimi arasında köprü kurmayı amaçlayan, alışılmamış ve yeni bir çalışma alanıdır. Bu tür bir çalışma alanının ortaya çıkmasının nedeni; evrim teorisinin, gecikmeli de olsa davranış bilimleri üzerine etkisiyle önce...

29 Temmuz 2014

Şizofreni’de Bilişsel Rehabilitasyon, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin İşlevi ve Trabzon Kanuni E.A.H. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hakan Yılmaz hakanyilmaz61gmail.com “8 yıl evden dışarı adım atmadım. Balkona dahi çıkmadım. Pencerelerden bile uzaktım. Sanki bir hapishanede yaşıyordum. Kendi dünyam ile meşgul olduğumdan ailemle dahi ilgilenemedim. Keşke herkes ölse de yeryüzünde bir tek ben kalsam ancak o zaman rahatlarım diyordum.” (G.B., Kadın) “Hep gölgelerde yaşadım. Kendimi kimseye açamadım,...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık