IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi!

3.004
IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi!

Derneğimiz 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. Üyelerimizin katılımıyla yapılan toplantı sonrasında Dernek yeni kurul üyeleri belirlendi. Buna göre Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Prof. Dr. İ. Hakan GÜRVİT, Uzm. Psk. Şükriye Akça Kalem, Uzm. Psk. Ayfer Tumaç ve Uzm. Psk. Seda Büker Yönetim Kurulu‘nun yeni üyeleri olarak seçildi.

Dernek tüzüğünde herhangi bir değişikliğin yapılmadığı kongrede kurullar şu şekilde oluştu:

 

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Öğet ÖKTEM TANÖR (Başkan)

Oğuz TANRIDAĞ  ( Başkan Yard.)

Ayfer TUMAÇ (Genel Sekreter)

Şükriye AKÇA KALEM (Sayman)

İ. Hakan GÜRVİT  (Üye)

Başar BİLGİÇ (Üye)

Seda Büker (Üye)

 

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Hakan YILMAZ

Handan NOYAN

Hamza KULAKSIZ

Emre HARI

Ender Azim KARAMAN

 

DENETİM KURULU (ASİL)

Deniz BÜYÜKGÖK

Pınar İŞÇEN

Pınar UYSAL

 

DENETİM KURULU (YEDEK)

Süheyla ÜNTUT

Elif YILDIRIM

Çiğdem ULAŞOĞLU