Nöropsikoloji Derneği

Yazılar

10 Temmuz 2018 - 0 yorum
 Nöropsikoloji Derneğimiz 10 yaşında. Dernek 2008 yılında bu tarihten önceki 25 yıl içinde Türkiye’de beyin ve davranış ilişkileri konusundaki çalışmalar ve elde edilen birikiminin doğal bir sonucu olarak kuruldu. Bilimsel ve sosyal farkındalık dünyalarında yeni ortaya çıkan kurumsal organizasyonları iki...
26 Mart 2018 - 1 yorum
  Sevgili Arkadaşlar,   28 Mart Çarşamba günü, Çapa'da 4.kattaki dershanede, saat 16.00'da, Nöropsikoloji Derneği'nin genel kurul toplantısı var, biliyorsunuz. Yeni yönetim kurulu seçilecek.  Nöropsikolojiye gönül verdiğine inandığım (eski öğrencilerim) genç dostlarımsınız. Hepinizi mutlaka gelmeye, katılmaya çağırıyorum. Çünkü artık hem Yönetimde rol alarak,...
13 Ocak 2017 - 0 yorum
         Prof.Dr. Oğuz TanrıdağÜsküdar Üniversitesi Nörobilim ABD Başkanı ve NP İstanbul Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı   Alzheimer Hastalığının görülme sıklığında ve hastalık hakkındaki bilgilerimizde önemli artışlar görülmesine karşın bu hastalığın tedavisinde büyük bir tıkanıklık yaşanıyor. Bu tıkanıklığın nedenlerinden önce göstergelerine bakarak işe başlayalım; 1....
19 Aralık 2016 - 0 yorum
Öget   ÖKTEM   GİRİŞ19. yüzyılda, önce Broca'nın, daha sonra Wernicke'nin çalışmaları ile başlayan, 20. yüzyılda Geschwind'in katkılarıyla gelişen, "Sol hemisfer yerleşimli Dil Şebekesi" anlayışı, 100 yıldan daha uzun bir süre alanda egemen oldu. Bazılarının "Wernicke-Geschwind Modeli" diye adlandırdığı ve kortikal yerleşimli bu...
15 Mayıs 2015 - 0 yorum
Hakan YILMAZ Giriş Anne karnında başlayan ve erken yaşlarda maruz kalınan yaşam tecrübeleri beyni değiştirerek ileriki yaş dönemlerinde de etkisini sürdürmektedir. 1990’lı yıllarda beyin görüntüleme teknolojisindeki yeni gelişmelerle birlikte, yaşanan tecrübelere bağlı olarak beynin değiştiği ve özellikle ruh sağlığı açısından, beyin anatomisi...
12 Şubat 2015 - 0 yorum
Öget Öktem Travma sonrasında beyinde neler olduğu konusu çok uzun zamandır ilgi odağı halinde bulunan bir konudur. Ama travma yaşamış kişilerde beyin görüntüleme (PET, SPECT, fonksiyonel MR) çalışmalarının başlayabilmesi için, 1990’lı yılların gelmesini beklemek gerekiyordu. Travma, toplu olarak da, bireysel olarak da...
27 Aralık 2014 - 0 yorum
"Bir Arada - Önay Sözer Armağanı" adlı kitapta yer almış yazımdır. Türkiye İşbankası Kültür Yayınları, İstanbul 2013Öget Öktem Sunuş Felsefe okurlarına hitap eden ve felsefeciler tarafından yazılmış makalelerden oluşan bir kitapta benim yazımın biraz “ayrı” kaçacağının farkındayım. Ben bir nöropsikoloğum ve zihinsel işlevlerimize...
18 Kasım 2014 - 0 yorum
  Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ Üsküdar Üniversitesi   “Eğer beyin bizim kolaylıkla anlayabileceğimiz kadar basit olsaydı biz hala onu anlayamayacak kadar basit olurduk”                                                                                                    Emerson M. Pugh   Sosyal ve kültürel nörobilim; beynin biyolojik evrimi ve aklın kültürel evrimi arasında köprü kurmayı amaçlayan, alışılmamış ve yeni bir...
29 Temmuz 2014 - 0 yorum
Şizofreni’de Bilişsel Rehabilitasyon, Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin İşlevi ve Trabzon Kanuni E.A.H. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hakan Yılmaz hakanyilmaz61gmail.com “8 yıl evden dışarı adım atmadım. Balkona dahi çıkmadım. Pencerelerden bile uzaktım. Sanki bir hapishanede yaşıyordum. Kendi dünyam ile meşgul olduğumdan ailemle dahi ilgilenemedim. Keşke...
20 Temmuz 2013 - 0 yorum
Öget Öktem İnsanlar için aşk, en kuvvetli, en coşkulu duygu durumlarından biridir. Ama nörobilimciler daha yeni yeni, son 13-14 yıldır, bu duygunun beyinsel/nörobiyolojik altyapısını araştırmaya başladılar. Bu araştırmalarında, tabii, hızla gelişmekte olan görüntüleme tekniklerinden yararlanıyorlar. Bu teknikler bize sübjektif zihinsel durumları gösterecek kadar gelişti. İlk...
30 Mart 2013 - 0 yorum
İnsan Konservatifken Kendini Nasıl Liberal ve Liberalken Kendini Nasıl Konservatif Sanır?   Einstein’ın evrenin yapılanmasıyla ilgili olarak “ Tanrı zar atmaz” sözü evrimin belirsizlik prensibine inananlarla evrenin aslında “akıllı bir mühendislik tasarımı” olduğuna inananlar arasındaki hiç bitmeyen tartışmanın konularından birisi olagelmiştir. Klasik...
26 Şubat 2013 - 0 yorum
Herşeyi Unutan Ama Kendisi Unutulmaz Bir Nörobilim Efsanesi: H. M.Modern nöropsikolojinin temelini oluşturan çalışmalara öncülük etmiş Henry Gustav Molaison ya da meşhur adıyla H.M. vak’asının hikayesi. H.M. -bu kısaltma ironik bir şekilde ‘human memory’ (insan belleği) kısaltmasını da çağrıştırır- 26 Şubat...
14 Aralık 2012 - 0 yorum
  Öget Öktem Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayında Bergama Asklepion’da Uluslar arası Psikodrama Kongresi yapıldı.  36.sı gerçekleştirilen bu yılki Psikodrama kongresinin ana teması  “Ötekinin Makosenleri” idi. Bir Kızılderili atasözünden alınmış bir ibareydi bu. Siyu Kızılderililerine ait bir atasözü...
6 Aralık 2012 - 0 yorum
Nöropsikolojik Değerlendirmenin Aşamaları Çiğdem Kudiaki ckudiakiyahoo.com Nöropsikoloji, nöroloji ve psikoloji disiplinlerinin ortak paydasında yer alan ve en genel anlamıyla beyin-davranış ilişkisini araştıran bir alandır. Beyin-davranış ilişkisini araştırmanın en bilinen yolu ise, nöropsikolojik değerlendirmedir. Nöropsikolojik değerlendirme çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Nöropsikolojik değerlendirmenin istenme amaçlarını...
1 Mart 2012 - 0 yorum
Öget Öktem Bilindiği gibi Nöropsikolojik Testler beyin-davranış ilişkisi temelinde geliştirilmiş olan testlerdir, dolayısıyla da nöropsikolojik muayene ya da nöropsikolojik değerlendirme, nörolojik tanı için bir yardımcı muayene yöntemidir. Nörologların sinir sistemi ve beyinle ilişkili nörolojik muayeneleri, beynin ancak küçük bir bölümünün, birincil...
28 Haziran 2011 - 0 yorum
Kendi paradigmaları doğrultusunda önlerine gelen problemleri çözme faaliyetleriyle uğraşan bilgi dallarının zaman içinde yeni paradigmalar eşliğinde birbirlerine yakınlaşmaları ve ortaya çıkan yeni problemleri çözmeye başlamaları başlıbaşına bir gelişme göstergesidir. Nöroloji, psikoloji (tabii ki psikiyatri) ve nöropsikoloji arasındaki ilişkiler bu gelişmenin...
28 Haziran 2011 - 0 yorum
Zekâ ve Ölçümü Dilek Sare Özkaptan dileksaregmail.com 1900’lü yılların başından bugünlere kadar zeka ölçümü çalışmaları zekanın tanımı, içeriği, kullanım amaçları ve alanları, değerlendirilme yöntemleri bakımlarından değişim ve gelişim göstermiştir. Wechsler ve Binet’nin yaygın kullanımda olan zeka testleri, zeka olarak kavramsallaştıran zihinsel yetenekler örnekleminin...
30 Ocak 2011 - 0 yorum
Zihinsel faaliyetlerin, davranışların ve duyguların kaynağı nedir? İnsanlık tarihi kadar eski olan bu soruya filozoflarca farklı cevaplar verilmiştir. Antik Mısır’da zihinsel faaliyetlerin kaynağının kalp ve diyafram olduğu görüşü hakimdi. Antik Mısır’dan etkilenen Antik Yunan’da da bu görüş devam etmiştir. Yine...
19 Nisan 2010 - 0 yorum
GÖZDEN UZAK, AMA UNUTULMAMIŞ (OUT OF SIGHT, NOT OUT OF MIND) Uzm. Psk. Dilek Sare Lak Özkaptan    Bu çalışmada öncelikle Piaget’nin bilişsel gelişim teorisine bağlı kalınarak anahtar bir kavram olan nesne sürekliliğinin bebeklerdeki gelişimi Piaget’nin gözünden ve gözlemlerinden faydalanılarak yazılan bir makalenin çevirisine yer...
24 Ağustos 2009 - 0 yorum
Konuşma Bozuklukları ve Dil Bozuklukları Kavramları Konuşma ve Bozuklukları Konuşma; motor,kognitif ve linguistik özellikleri olan bir işlevdir. Bu özellikler normal bir konuşma kavramının olmazsa olmaz, kardinal özellikleridir. Bu özelliklerden biri olmadığında ya da onunla ilgili bir problem olduğunda diğer ikisi sağlıklı olsalar da normal bir konuşma...
1 Temmuz 2009 - 0 yorum
Bu incelemede nörolojik bilimler ortamında farklı beyin anlayışları değerlendirilecektir. Nörolojik Bilimlerde Beyin Anlayışının Evrimi GİRİŞ : ÜÇ NÖROLOJİ-ÜÇ BEYİN ANLAYIŞI Yüzelli yıla varan nörolojik bilimler tarihi üç farklı nöroloji ve beyin anlayışına tanık olur. Bu anlayışlar kronoloji, temel bilimsel altyapı ve bilim felsefesi...
15 Mayıs 2009 - 0 yorum
 Nöropsikoloji Alanında Kendini Yetiştirmek İsteyen Arkadaşlara Okuma Önerileri Önce iki makale: N. Geschwind : Disconection Syndromes In Animals And Man.Brain,1965, 88(3),585-644.N. Geschwind, A. M. Galaburda : Cerebral Lateralization. Special Article.Archives of Neurology,1985, 42, 428-654. (Bu makaleler, gördüğünüz gibi eski tarihlidir ama Nöropsikoloji'nin ve...
8 Nisan 2009 - 0 yorum
Nöropsikoloji'ye gönül veren Sevgili Arkadaşlar, Derneğimizin kuruluşu Türkiye’de nöropsikolojinin gelişimi ile bağlantılı olduğu için, Türkiye’de nöropsikolojinin gelişimi de biraz benim kişisel tarihçem ile ilişkili olduğu için, söze buradan başlayacağım. 15-16 yaşlarındayken, içimdeki merak çok netleşmişti : bugünkü deyişi ile “beyin-davranış ilişkisi”. O...