Nöropsikoloji Derneğimiz 10 Yaşında!

5.900
Nöropsikoloji Derneğimiz 10 Yaşında!

 

Nöropsikoloji Derneğimiz 10 yaşında. Dernek 2008 yılında bu tarihten önceki 25 yıl içinde Türkiye’de beyin ve davranış ilişkileri konusundaki çalışmalar ve elde edilen birikiminin doğal bir sonucu olarak kuruldu. Bilimsel ve sosyal farkındalık dünyalarında yeni ortaya çıkan kurumsal organizasyonları iki bölümde inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi, daha çok dış kaynaklı bir gelişmenin yarattığı ancak o alanda kendi ihtiyacımızın farkına varmadan kurulanlardır. İkincisi ise dış ve iç farkındalıkların birbirini tamamlamasına olanak tanıyan ve yaşadığımız çevrede gündelik olarak varlığına ihtiyaç duyulan türden organizasyonlardır. Nöropsikoloji Derneğimiz arkasındaki 25 yıllık birikimle ikinci türe örnek verebileceğimiz bir kuruluştur.

Türkiye’de beyin davranış ilişkileriyle ilgili merak ve çalışmalar 1980’lerin başlarında birçok Avrupa ülkesinden daha önce ve A.B.D.’deki çalışmaların paralelinde iki koldan; nöro kolundan ve psiko kolundan başlamıştır. Bu tarihler nöro alanında davranış nörolojisinin ve davranış bilimlerinde ise nöropsikolojinin ortaya çıktığı ve geliştiği yıllardır. O yıllarda davranış nörolojine gösterdiğim ilginin ve nöropsikolojinin ülkemizde kuruluşuna öncülük eden sayın Dernek başkanımız, değerli dostum Prof. Dr. Öget Öktem’in çabalarının birleşmesi ve birçok vesileyle deneyimlerimizi yazılı ve sözlü olarak iki taraftan ilgi duyanlarla sürekli anlamda paylaşmamız 2008’deki Dernek kuruluşunun arka planını oluşturur. Dolayısıyla Derneğimiz, başka örnekler dolayısıyla rastlayabildiğimiz temelsiz, moda dernekler gibi olmayıp bu alanlarda kendi tarihini yazan çabaların doğal sonucudur.

Bu anlamlı ve öncü kuruluşun daha çok uzun yıllar bizlere yararlı olmasını istiyorsak genç arkadaşlara tavsiyem, kendilerine ait olanın kıymetini bilmeleri ve yaşanan zorlukların tarihini iyi bilerek meraklarını sürdürmeleridir.

Bu günlere gelişimizde katkıları olanların ve üyelerimizin 10.yılını kutluyorum.

 

                Prof. Dr. Oğuz TANRIDAĞ