Uluslararası Nöropsikoloji Derneği

572
Uluslararası Nöropsikoloji Derneği

Uluslararası Nöropsikoloji Topluluğu (INS), 1967’de kendini beyin-davranış ilişkilerinin anlaşılmasına katkıda bulunan bilimsel disiplinler arasındaki iletişimi geliştirmeye adamış bilimsel ve eğitimsel bir organizasyon olarak kuruldu. Topluluğun şu anda dünya genelinde ve çeşitli uygulama alanlarından 4700’den fazla üyesi bulunmaktadır.

Uluslararası Nöropsikoloji Derneği’nin misyonu, yaşam boyu beyin-davranış ilişkilerinin uluslararası ve disiplinler arası çalışmasını teşvik etmektir. Topluluğun vurgusu bilim, eğitim ve bilimsel bilginin uygulamalarıdır.

Resmi Web Sitesi için tıklayınız: Uluslararası Nöropsikoloji Derneği