Duyurular
Hakkımızda

Nöropsikoloji Derneği, nöropsikolojik çalışmaları özendirmek, teşvik etmek, desteklemek; konuyla ilgili taraflar arasında işbirliğini sağlamak, eğitim etkinlikleri düzenlemek ve ilgili kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek amacı ile kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
Dernek, Nöropsikoloji alanında bilimsel ve sosyal faaliyet gösterir.
Ülkemizde Nöropsikoloji konusundaki temel ve klinik çalışmaları özendirmek, desteklemek, alanla ilgili eğitimler düzenleyerek meslek profesyonellerinin gelişmesine yardımcı olmak asli amaçlarından birkaçıdır.
Dernek ayrıca alanda düzenleyici rolü oynayarak alanda bir sistematiğin oluşturulması ve disiplinlerarası çalışmaların kolaylaştırılmasını hedeflemektedir.

Partner Kuruluşlar
Topkapı Mahallesi, Gureba Hastanesi Cd., No:118A, 34093 Fatih/İstanbul