Klinik Nöropsikoloji Derneği

679
Klinik Nöropsikoloji Derneği

Amerikan Psikoloji Derneği’nin 40. Bölümü olan Klinik Nöropsikoloji Derneği (SCN), beyin-davranış ilişkilerinin incelenmesine ve bu bilginin insan sorunlarının klinik uygulamasına adanmış bilimsel ve profesyonel bir kuruluştur.

Psikolojide en hızlı büyüyen uzmanlık alanlarından biri olan nöropsikoloji alanına dair bir kuruluş olarak  SCN, uzmanlık alanımızda kullanılan bilgi ve teknikleri ilerletmek için ampirik araştırmaların uygulanmasını teşvik eder. Ayrıca eğitim, öğretim ve uygulama standartlarının geliştirilmesi ve desteklenmesinde de aktiftir.

Bugün, Klinik Nöropsikoloji Derneği’nin 4.000’in üzerinde ulusal ve uluslararası üyesi ve bağlı kuruluşu bulunmaktadır.  Bu, resmi olarak kuruluşu Amerikan Psikoloji Derneği’nin elliden fazla uzmanlık bölümünün en büyüğü yapar.

Resmi Web Sitesi için tıklayınız: Klinik Nöropsikoloji Derneği