Nöropsikoloji Derneği IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı

3.221
Nöropsikoloji Derneği IV. Olağan Genel Kurul Toplantısı

NÖROPSİKOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ndan

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2016 Pazartesi günü saat 16:00’da İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 4. Kat Dersanede Çapa-İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 28 MART 2016 PAZARTESİ günü aynı gündemle aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu

NOT: TOPLANTI 28 MART 2016 PAZARTESİ  GÜNÜ YAPILACAKTIR

Gündem

1-Açılış ve yoklama

2-Kongre Başkanlık Divan seçimi

3-Saygı Duruşu

4-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.

5-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

6-Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

7-Yeni yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi

8-Dilekler ve temenniler

9-Kapanış