Nöropsikoloji Derneği VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı

1.216
Nöropsikoloji Derneği VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

NÖROPSİKOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ndan

Derneğimizin VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mart 2020 CUMA günü saat 16:30’da İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 4. Kat Dersanede Çapa-İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 20 MART 2020 CUMA günü aynı gündemle aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu

NOT: TOPLANTI 20 MART 2020 CUMA GÜNÜ YAPILACAKTIR.

 

Gündem

1- Açılış ve yoklama
2- Kongre Başkanlık Divan seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
6- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7- Yeni yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
8- Dilekler ve temenniler
9- Kapanış