[RAPOR] Kısa Çalışma Raporu – Nöropsikolog Unvanı

[RAPOR]  Kısa Çalışma Raporu – Nöropsikolog Unvanı

Nöropsikolog unvanının kullanımındaki belirsizlikler ve yasal olarak tanımlanması gerekliliği neticesinde mevcut durumu ortaya koyacak ve yol gösterici olacak bir çalışma amaçlanmıştır ve bu amaçla Dernek Meslek Çalışmaları Komisyonu‘nun çalışmalarıyla kısa bir rapor oluşturulmuştur. Rapor, Sayın Hande Musullulu, Sayın S. Hakan Uzunlar ve Sayın Hakan Yılmaz tarafından hazırlanmıştır. Raporun genel bir çerçeve çizmesi açısından bundan sonraki çalışmalar için rehber olabilecek nitelikte olduğunu düşünmekteyiz.

İndirme Linki: Kısa Çalışma Raporu 2021