[SEMİNER] Alzheimer Hastalığının Dil Varyantı: Primer Progresif Afazi

5.223
[SEMİNER]  Alzheimer Hastalığının Dil Varyantı: Primer Progresif Afazi

 

Nöropsikoloji Derneği organizatörlüğünde, İstanbul Tıp Fakültesi Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Biriminde kurduğu Kognisyon Laboratuvarında “Dilin Nörobiyolojisi” konusunda çalışmalarını sürdüren Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Seçkin tarafından “Alzheimer Hastalığının Dil Varyantı: Primer Progresif Afazi” konulu seminer 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü Saat 16:00’da Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Binası 4. Kat Dershane’de düzenlenecektir. Seminer herkes açık olup tüm üyelerimizi ve ilgilileri bu seminere davet ediyoruz.

 

Mustafa Seçkin Kimdir?

Dr. Mustafa Seçkin Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Cumhuriyet Üniversitesinde aldığı tıp eğitimini 2004 yılında tamamladı. Tıp eğitimi sırasında Avrupa’da Wroclaw Üniversitesinde Enfeksiyon Hastalıkları, Semmelweis Üniversitesinde Nöroloji ve Pilsen Üniversitesinde Kardiyoloji stajları yaptı. 2005 yılında İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde Nöroloji Uzmanlık Eğitimine başlayan Dr. Seçkin, Psikoaktif Madde Kullanımı ile Baş Ağrısı ilişkisini incelediği çalışmayı uzmanlık tezi olarak tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde doktora eğitimine başlayan ve Nörofelsefe alanında çalışmalar yapan Dr. Seçkin, 2010 yılında ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesi, Beyin ve Yaratıcılık Enstitüsünde Prof. Dr. Antonio Damasio’nun laboratuarında misafir araştırmacı olarak “Travmatik Beyin Hasarında Bilinç Kaybının Mekanizmaları”, “Ayna Nöronların Sosyal Kognisyondaki Rolü” gibi konularda araştırma projelerinde görev aldı. Daha sonra yurda dönüp Nöroloji zorunlu hizmetini Şırnak-Cizre Devlet Hastanesinde tamamlayan Dr. Seçkin 2013 yılında ABD’de Northwestern Üniversitesi, Kognitif Nöroloji ve Alzheimer Hastalığı Merkezinde Prof. Dr. Marsel Mesulam gözetiminde davranış nörolojisi yan dal eğitimine başladı. Dr. Seçkin, Northwestern Üniversitesinde Alzheimer hastalığının fokal formu olan ve dil bozuklukları ile seyreden Primer Progresif Afazilerde anlama bozukluklarının kognitif mekanizmaları ile ilgili yaptığı çalışmalar ile Türk Eğitim Vakfı ve Dünya Nöroloji Federasyonundan Araştırma Desteği Kazandı. Dr. Seçkin’in halen yürütmekte olduğu çalışma, Primer Progresif Afazilerde leksiko-semantik sürecin göz izleme (eye tracking) tekniği ile incelenmesini içermektedir ve bu alanda dünyadaki ilk bilimsel çalışma olma özelliğini taşımaktadır. Dr. Seçkin bu çalışmanın devamı niteliğinde olan “Nörodejeneratif ve inme afazili hastalarda anlama bozukluklarının kognitif mekanizmalarının incelenmesi” başlıklı proje ile Avrupa birliği Marie-Curie Actions ve TÜBİTAK tarafından ortak desteklenen “Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Destek Programı” çerçevesinde kazandığı araştırma desteği ile 2016 yılında yurda döndü ve İstanbul Tıp Fakültesi Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Biriminde “Dilin Nörobiyolojisi” konusunda çalışmalarını sürdürmek amacıyla bir Kognisyon Laboratuvarı kurdu.