[SEMPOZYUM] V. Kognitif-Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu

3.134
[SEMPOZYUM]  V. Kognitif-Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu

V. Kognitif – Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu 26 Ekim 2019, Cumartesi tarihinde İstanbul’da düzenleniyor. Sempozyum süresince, konuyla ilgili uzmanlarla son bilgiler ışığında demansa yol açan hastalıkların tüm yönleriyle tartışılması amaçlanıyor.

BİLİMSEL PROGRAM

09:15 – 09:30Açılış
Gökhan Erkol
09:30 – 10:00Demansta Öykü
Bedia Samancı
10:00 – 10:30Demansta Genel Değerlendirme ve Kullanılan Ölçekler
Zeynep Tüfekçioğlu
10:30 – 11:00Bellek Bozukluğunun Ön Planda Olduğu Demans (Alzheimer Hastalığı)
Aynur Özge
11:00 – 11:30Kahve Arası
11:00 – 11:30Alzheimer Hastalığının Atipik Formları
Demet Özbabalık Adapınar
11:30 – 12:00Dil Sorunları ve Yürütücü İşlev Bozukluklarının Ön Planda Olduğu Demans (Frontotemporal Demans)
Mustafa Bakar
12:00 – 12:30Parkinsonizmle Gidem Demanslar (LCD ve Parkinson Hastalığı Demansı)
Esen Saka Topçuoğlu
12:30 – 14:00Öğle Yemeği
14:00 – 14:30Vasküler Demans
Melda Bozluolcay
14:30 – 15:00Demans Görüntülemesinde Vizüel Derecelendirme Ölçekleri
Hakan Gürvit
15:00 – 15:30Genetik ve Biyobelirteçler
Pervin İşeri
15:30 – 16:00Kahve Arası
16:00 – 16:30Depresyon, Demans, Deliryum Mental Retardasyon Ayrımı
Neşe Tuncer
16:30 – 17:00Akılcı İlaç Kullanımı
Ayşe Bingöl