[WEBINAR] Beyin Yaşlanırken

[WEBINAR]  Beyin Yaşlanırken

Dernek Başkanımız Sayın Prof. Dr. Öget Öktem, 65+ Yaşlı Hakları Derneği tarafından organize edilen Sohbet Dizileri Webinarında “Beyin Yaşlanırken” başlıklı konuşmasını yapacaktır.

Bilgi ve İletişim: https://www.instagram.com/yaslihaklaridernegi/