Bilişsel Nöropsikoloji Yüksek Lisans Programı Açıldı!

25.471
Bilişsel Nöropsikoloji Yüksek Lisans Programı Açıldı!

Türkiye’de yüksek lisans seviyesindeki ilk ‘Bilişsel Nöropsikoloji’ programı Bahçeşehir Üniversitesi tarafından açılıyor!

Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip Bilişsel Nöropiskoloji Yüksek Lisans Programı, dünyada beyin ve davranış ilişkilerinin incelendiği dallardaki gelişmeler, bu alana duyulan ilgi ve gereksinim temelinde oluşturulmuştur. Program konusu ve kapsamı gereği disiplinlerarası yaklaşımı esas almış ve ders programları ve içerikleri de buna göre hazırlanmıştır. Programın yapısını oluşturan dersler Bilişsel Psikoloji, Nöropsikoloji, Genetik, Biyoloji, Fizyoloji, Nöroloji ve Biyomedikal Mühendislik alanlarını kapsamaktadır. Programdaki seçmeli dersler bu alandaki uygulamaları da içerecek şekilde ve gruplar (modüler) halinde oluşturulmuştur. Bu amaçla öğrencilerin yüksek lisans sonrası kariyer planlarına uygun dersleri ve ilgili uygulama becerilerine de sahip olması amaçlanmıştır. Böylece, programı oluşturan alt bilim dallarının her birini kapsayacak sayıda ve çeşitlilikte dersler bulunmaktadır.

Yanısıra programda öğrencilere geniş laboratuvar olanakları da sunulmaktadır. Öğrencilerin gerek ders gerekse de tez döneminde faydalanabilecekleri Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı, Renk Algısı Laboratuvarı ve Temel Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı bulunmaktadır.

Programın ikinci yılında alınacak olan ‘Alan Çalışması’ dersi kapsamında öğrenciler kariyer planlamaları temelinde ya sözü edilen laboratuvarlardaki projelere katılabilecekler ya da nöroloji kliniklerinde uygulamalı ve süpervizyonlu nöropsikolojik test uygulama ve değerlendirme yapma olanağına sahip olacaklardır. Program hafta içi ve gündüz  saatlerinde Beşiktaş kampüsünde gerçekleşmektedir.

Oluşturulan işbirlikleri temelinde öğrenciler ders ve tez aşamasında Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (Almanya), Berlin School of Mind and Brain (Almanya) ve University of Ottawa Institute of Mental Health Research Mind Brain Imaging & Neuroethics Unit’de (Kanada) çalışmalarını yürütebilme olanağına sahip olacaklardır.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi için: http://bahcesehir.edu.tr/icerik/8558-cognitive-neuropsychology