[KONGRE] VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı

1.077
[KONGRE]  VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı

   

    NÖROPSİKOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ndan

 

           Derneğimizin VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2023 Cuma günü saat 16:30’da İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, yeni Nörolojik Bilimler Binası, 1. kat Dr. İbrahim Örnek Toplantı Salonu’nda (Topkapı Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:118, 34093 Fatih-Çapa/İstanbul) aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 31 Mart 2023 Cuma günü aynı gündemle aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır. 

           Derneğimiz tüzüğüne Onursal Başkanlık eklenerek Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul tarafından Onursal Başkanlık için gösterilen aday/adaylar arasından seçim yapılacaktır. Genel Kurul tarafından Dernek kuruluşunda yer almış veya  Dernek Yöneticiliği yapmış ve Derneğe katkıları olmuş üyeler arasından aday gösterimi yapılacaktır.

           Bilim Kurulu ve Etik Kurulunun yanı sıra Eğitim Kurulunun da oluşturulması gündeme alınmıştır. Onursal Başkanlık, Bilim Kurulu, Etik Kurulu ve Eğitim Kurulu oluşturulması için tüzük değişikliğine gidilecektir.

 

Gündem

1- Açılış ve yoklama
2- Kongre Başkanlık Divan seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
6- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
8- Bilim Kurulunun oluşturulması
9- Etik Kurulunun oluşturulması
10- Eğitim Kurulunun oluşturulması
11- Onursal Başkan ve Onur Kurulunun seçimi
12- Öğrenci Temsilciliğinin oluşturulması
13- Dilekler ve temenniler
14- Kapanış

NOT: Onursal Başkan, Bilim Kurulu, Etik Kurulu ve Eğitim Kurulu oluşturulması için tüzük değişikliği yapılacaktır.

Tarih: 31 Mart 2023 Cuma 16:30

Adres: https://goo.gl/maps/VvaNT23Q2xpk71WLA