Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları Eğitimi

15.221
Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları Eğitimi

IV. Nöropsikoloji Eğitimleri’nin II. Kuru olan “Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları Eğitimi”  27 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 13:00-15:00 arasında Nöroloji 2. Kat Anfide başlayacaktır.  Eğitime katılım şartları aşağıdaki gibidir:

Katılım Şartı: Temel Nöropsikoloji Eğitimi’ni başarıyla tamamlamış olmak ve Psikoloji ya da Pedagoji lisans mezunu olmak. 1. Kuru başarı ile tamamlamış dahi olsalar nörolog ve psikiyatristler 2. Kura kabul edilmeyecektir.

Eğitim Yeri: İ.T.F. Nöroloji Anabilim Dalı, Seminer Salonu, Çapa/İstanbul

Verilecek Belge: Katılım Belgesi (Tüm kurları alanlara Sertifika Belgesi verilecektir.)

Kontenjan: 25 kişi

Eğitimci: Klinik Nöropsikolog Şükriye Akça Kalem

Eğitimi Verilecek Nöropsikolojik Testler

1. Wechler Bellek Testi: Kişisel Aktüel bilgiler, oryantasyon, mental kontrol, basit dikkat, hikâye belleği ve görsel belleği değerlendiren alt testlerin uygulaması öğretilecektir. Sözel belleği değerlendiren alt test öğretilmeyecektir

2. Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testlerinin uygulaması ve puanlaması öğretilecektir. Bu test dikkati sürdürme becerisini ölçmektedir.

3. Stroop Testi: İlk versiyonu 1935 yılında Stroop tarafından geliştirilmiştir. Çok çeşitli versiyonları mevcuttur. Bu test, enterferansa direnç gösterebilme becerisi ile alışılmış cevabı bastırıp istenilen cevabı verebilme becerisini ölçer.

4. Wisconsin Kart Eşleme Testi: WCST ilk olarak 1648 yılında Berg tarafından geliştirilmiştir. Soyutlama, kavramsallaştırma, mental esneklik, problem çözme, kategori oluşturma ve kategori değiştirebilme becerisini ölçebilmek için geliştirilen test aynı zamanda karmaşık dikkat becerisini de ölçmektedir.

5. Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi: Öget Öktem tarafından geliştirilmiş ve Türk örnekleminde normatif çalışmaları tamamlanmış bir testtir. Sözel malzemeyi öğrenme, öğrenilen malzemeyi bellek deposundan çağırma ve tanıma becerisini değerlendiren test nöroloji ve psikiyatrik hastaları değerlendirmekte yaygın olarak kullanılmaktadır. Demansların ayırıcı tanısında kullanılan önemli bir sözel bellek testidir.

6. Benton Yüz Tanıma Testi: Bu test, Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Karmaşık görsel algı işlevini ölçtüğü düşünülür.

7. Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi: Bu testte, Yüz Tanıma Testi gibi Benton ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Benzer şekilde karmaşık görsel algılama testidir.

8. Boston Adlandırma Testi: Dil muayenesi bir nöropsikolojik değerlendirmenin olmazsa olmazıdır. BNT Kaplan ve ark,. tarafından geliştirilmiştir. Testin amacı resimlenmiş nesneleri adlandırma yeteneğini ölçmektedir.

9. WAIS İkili Benzerlikler Alt Testi: Bu alt test soyutta düşünme becerisini ölçmektedir. Demansların ayırıcı tanısında mutlaka uygulanması gereken oldukça basit testtir.

10. İz Sürme Testi: 1944 yılında ABD ordusu psikologları tarafından geliştirilmiştir. Bu test enterferansa duyarlılığı ve cevap eğilimini bastırabilme becerisini ölçmektedir.

ÖNEMLİ: Eğitimlere katılım zorunluluğu vardır. Devamsızlık 2 oturumdan fazla olur ise Katılım Belgesi verilmeyecektir. (Her bir oturum 2 saattir.)