Nörorehabilitasyon Sempozyumu

2.509
Nörorehabilitasyon Sempozyumu

Nörolojik hastalıklarda tedavinin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olan nörorehabilitasyona ilişkin temel konuların yanında restoratif nöroloji gibi güncel konuların yer alacağı ve klinik uygulamaya yönelik bilgilerin paylaşılacağı “3. Nörorehabilitasyon Sempozyum”, 6 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da yapılıyor.

Nörorehabilitasyonda güncel uygulamalar, teknolojik yeniliklerin nörorehabilitasyon alanında kullanımı, nörolojik hastalıklarda rehabilitasyonun sınırları, nörorehabilitasyonun diğer tedavi modaliteleri ile bütünleştirilmesi, robotik rehabilitasyon ve telerehabilitasyon gibi güncel konuların ve klinik uygulamaya yönelik konuların yer alacağı toplantı TND Nörorehabilitasyon Çalışma Grubu tarafından – Türk Nöroloji Derneği sponsorluğu ile gerçekleştiriliyor.