Yazılar

17 Mart 2013

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Nöropsikolojik Temelleri: Bellek Odaklı Kısa Bir Gözden Geçirme Yazısı   Sabriye Nazlı BATAN nazli_koylumynet.com       ÖZET: Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) beynin frontal korteks ve alt kortikal yapılarındaki anormallikler ile karakterize edilmektedir. OKB’li bireylerde görülen bilişsel bozukluklar hastalığın ağırlığı, seyri ve semptomların çeşitliliği bakımından farklılık göstermektedir. OKB’li bireylerdeki bilişsel işlevleri inceleyen sınırlı sayıdaki nöropsikolojik ve nöro-görüntüleme araştırmaları bu bireylerde özellikle yönetici işlevlerin...

26 Şubat 2013

Herşeyi Unutan Ama Kendisi Unutulmaz Bir Nörobilim Efsanesi: H. M. Modern nöropsikolojinin temelini oluşturan çalışmalara öncülük etmiş Henry Gustav Molaison ya da meşhur adıyla H.M. vak’asının hikayesi. H.M. -bu kısaltma ironik bir şekilde ‘human memory’ (insan belleği) kısaltmasını da çağrıştırır- 26 Şubat 1926 tarihinde Amerika’da Hartford’da doğmuştur. Bir kaza sonrasında ortaya çıkan epilepsi nöbetlerinin hayatını tehdit eder hale gelmesiyle birlikte ailesi şehir...

14 Aralık 2012

  Öget Öktem Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayında Bergama Asklepion’da Uluslar arası Psikodrama Kongresi yapıldı.  36.sı gerçekleştirilen bu yılki Psikodrama kongresinin ana teması  “Ötekinin Makosenleri” idi. Bir Kızılderili atasözünden alınmış bir ibareydi bu. Siyu Kızılderililerine ait bir atasözü şöyle der: “Birini düşman bellemeden önce, onun makosenleri ile bir ay dolaşmalısın.” Düşmanını “anlama”yı öneren bu atasözü, yüzyıllarca öncesinin bilgeliğini...

6 Aralık 2012

Nöropsikolojik Değerlendirmenin Aşamaları Çiğdem Kudiaki ckudiakiyahoo.com Nöropsikoloji, nöroloji ve psikoloji disiplinlerinin ortak paydasında yer alan ve en genel anlamıyla beyin-davranış ilişkisini araştıran bir alandır. Beyin-davranış ilişkisini araştırmanın en bilinen yolu ise, nöropsikolojik değerlendirmedir. Nöropsikolojik değerlendirme çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Nöropsikolojik değerlendirmenin istenme amaçlarını alt alta sıralayacak olursak: Ayırıcı tanı Lezyon lokalizasyonu Araştırma Hastanın bakımı ve yaşamının planlanması Tedavinin etkili olup olmadığının belirlenmesi Yasal konulara dair bilgi (hastanın iş görebilir...

1 Mart 2012

Öget Öktem Bilindiği gibi Nöropsikolojik Testler beyin-davranış ilişkisi temelinde geliştirilmiş olan testlerdir, dolayısıyla da nöropsikolojik muayene ya da nöropsikolojik değerlendirme, nörolojik tanı için bir yardımcı muayene yöntemidir. Nörologların sinir sistemi ve beyinle ilişkili nörolojik muayeneleri, beynin ancak küçük bir bölümünün, birincil duyu ve hareket sisteminin değerlendirilmesini yapabilir. Oysa karmaşık mental işlevlerimiz, beynin bu birincil bölümlerinin değil, beynin geri kalan büyük bölümünü...

28 Haziran 2011

Kendi paradigmaları doğrultusunda önlerine gelen problemleri çözme faaliyetleriyle uğraşan bilgi dallarının zaman içinde yeni paradigmalar eşliğinde birbirlerine yakınlaşmaları ve ortaya çıkan yeni problemleri çözmeye başlamaları başlıbaşına bir gelişme göstergesidir. Nöroloji, psikoloji (tabii ki psikiyatri) ve nöropsikoloji arasındaki ilişkiler bu gelişmenin örneklerinden biridir. Nörolojinin geleneksel yaklaşımı beyin işlevlerine mekanistik, refleksif ve indirgemeci bakıştır. Bu yaklaşımın altında nörolojinin doğuş günlerindeki dünya ve...

28 Haziran 2011

Zekâ ve Ölçümü Dilek Sare Özkaptan dileksaregmail.com 1900’lü yılların başından bugünlere kadar zeka ölçümü çalışmaları zekanın tanımı, içeriği, kullanım amaçları ve alanları, değerlendirilme yöntemleri bakımlarından değişim ve gelişim göstermiştir. Wechsler ve Binet’nin yaygın kullanımda olan zeka testleri, zeka olarak kavramsallaştıran zihinsel yetenekler örnekleminin nesnel ve standartlandırılmış bir ölçüsü durumundadır (Anastasi, 1997).   Tanı koyma ve gelecekteki performansı yordama amaçlarını güden zeka testlerinin uygulanması bir...

30 Ocak 2011

Zihinsel faaliyetlerin, davranışların ve duyguların kaynağı nedir? İnsanlık tarihi kadar eski olan bu soruya filozoflarca farklı cevaplar verilmiştir. Antik Mısır’da zihinsel faaliyetlerin kaynağının kalp ve diyafram olduğu görüşü hakimdi. Antik Mısır’dan etkilenen Antik Yunan’da da bu görüş devam etmiştir. Yine de Antik Yunan Medeniyeti’nde milattan öncesine dayanan iki farklı görüş mevcuttu. Empedokles (M.Ö. 490-430) zihinsel faaliyetlerin kaynağı olarak kalbi merkezi...

19 Nisan 2010

GÖZDEN UZAK, AMA UNUTULMAMIŞ (OUT OF SIGHT, NOT OUT OF MIND) Uzm. Psk. Dilek Sare Lak Özkaptan     Bu çalışmada öncelikle Piaget’nin bilişsel gelişim teorisine bağlı kalınarak anahtar bir kavram olan nesne sürekliliğinin bebeklerdeki gelişimi Piaget’nin gözünden ve gözlemlerinden faydalanılarak yazılan bir makalenin çevirisine yer verilmiştir. Sonrasında ise bu konuyla ilgili literatürde yapılan gözden geçirme sonucunda  bu teorinin bulgularını destekleyen ve desteklemeyen makalelerin özetleri ve...

24 Ağustos 2009

Konuşma Bozuklukları ve Dil Bozuklukları Kavramları Konuşma ve Bozuklukları Konuşma; motor,kognitif ve linguistik özellikleri olan bir işlevdir. Bu özellikler normal bir konuşma kavramının olmazsa olmaz, kardinal özellikleridir. Bu özelliklerden biri olmadığında ya da onunla ilgili bir problem olduğunda diğer ikisi sağlıklı olsalar da normal bir konuşma işlevi ortaya konamaz. Konuşma Motor Bir İşlevdir: Konuşmanın motor özelliği ; konuşma sırasında rol alan solunum,yüz ve sesle ilgili sinir ve kasların...

« Önceki SayfaSonraki Sayfa »
Yukarı Çık