[GÜNCELLEME] Nöropsikoloji Derneği VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı

1.134
[GÜNCELLEME]  Nöropsikoloji Derneği VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı

NÖROPSİKOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ndan

İçişleri Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre; 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu karara istinaden Derneğimizin VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile ertelenmiş olup kurul toplantısı 20 Kasım 2020 CUMA günü saat 16:30’da İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 4. Kat Dersanede Çapa-İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 27 Kasım 2020 CUMA günü aynı gündemle aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu

NOT: TOPLANTI 27 KASIM 2020 CUMA GÜNÜ YAPILACAKTIR.

 

Gündem

1- Açılış ve yoklama
2- Kongre Başkanlık Divan seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
6- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7- Yeni yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
8- Dilekler ve temenniler
9- Kapanış