[HİBRİT KONGRE] Demans Tanısında Nöropsikolojik Testler ve Yorumlamaları

1.593
[HİBRİT KONGRE]  Demans Tanısında Nöropsikolojik Testler ve Yorumlamaları

Dernek Başkanımız Sayın Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Türk Nöroloji Derneği tarafından hibrit formatta düzenlenen 57. Ulusal Nöroloji Kongresinde, Davranış Nörolojisi I kursu kapsamında 27 Kasım 2021 cumartesi günü saat 09:25‘de “Demans Tanısında Nöropsikolojik Testler ve Yorumlamaları” başlıklı konuşmasını gerçekleştirilecektir.

Bilgi için: https://norokongre2021.org/index.php

 

PROGRAM

27 Kasım 2021 Cumartesi

Saat: 09:00 – 12:30

Kurs Adı: DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ I
Kredisi: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN

2-KURSUN AMACI:
Nörodejeneratif demanslara yaklaşım ve biyobelirteçlerle ilgili laboratuvar testleri ve klinikte kullanımları ile ilgili katılımcılara bilgi vermek.

3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Alzheimer Hastalığı ve diğer nörodejeneratif demanslara klinik yaklaşım, nöropsikolojik testler ve yorumlanması, sıvı biyobelirteçlerin pratikte kullanımı, validasyonu, kesme değerleri, yorumlanmaları, görüntülemede tanıya götürecek bulgular, kriterler, genetik testler, tanı koydurucu patoloji bulguları ile beyin donasyonu ve bu alanlardaki literatürde yer alan son veriler ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI

5-KURS PROGRAMI

Oturum Adı: Nörodejeneratif Demanslarda Tanı

Oturum Başkanları:
Görsev Yener (İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Oğuz Tanrıdağ (Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

•       Demans Tanısında Klinik Tanı Değerlendirme ve Kriterler
Hüseyin Şahin
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

•       Demans Tanısında Nöropsikolojik Testler ve Yorumlamaları
Öget Öktem Tanör
(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD – Emekli Öğretim Üyesi)

•       Demans Tanısında Sıvı Biyobelirteçler
Ebru Nur Barçın
(Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

  • Tartışma

 

10:30 – 11:00 Kahve Arası

•       Demans Tanısında Görüntüleme Biyobelirteçleri
Esen Saka Topçuoğlu
(Hacette Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD – Emekli Öğretim Üyesi)

•       Demans Tanısında Genetik Testler ve Moleküler Biyobelirteçler
Ebru Erzurumluoğlu Gökalp
(Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD)

•       Demans Tanısında Patolojik Tanı ve Beyin Donasyonu
Didem Öz
(Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

  • Tartışma