22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

4.807
22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

Körler ülkesidir Üsküdar.

İcadiye’li sorar; kime göre kör?

Üçüncü şahsın gözlemi, birinci ağızdan ifade edilenle örtüşmez bazen.
Ben diyerek atıfta bulunulan özne, makinedeki hayalettir çoğu zaman.
Özgün ve özgür iç sahneler daha çoktur dışarıdan bakılandan.
Bilinçdışı işlemleme beyinde vardır. Biz sonucu biliriz. Bu noktada, özgürlük bir yanılsamadır ya da bir şekilde nedensellikle bağdaşmalıdır diye düşünülebilir. Oysa tek bir girdinin, çok sayıda çıktı olasılığı vardır. Seçmek ve karar vermek özgürlüğün ve keşfin kendisidir. Bu yüzden tam değilizdir, gelişir , değişiriz. Gerçekleşenler, isteklerimiz ve düşlemlerimiz arasında kabul ettiklerimizdir. Herkesin kendine göre inandığı bir hikayesi yok mudur? Uzay zaman tiyatrosundaki her bir olgunun, tam da özgürlüklerin ölesiye kısıtlandığı bir sahnede Hezarfen’in de doğduğu kaynak budur. Bu üstben, duyumların birikip yoğunlaştığı yaratıcı bir güç ve insanlığın gecikmiş buluşlarıyla yüklüdür, özgür bir büyücüdür.
Keşfedildiğinde bir kez daha özgür olma duygusunu tattırır.

Bugün, görüntüleme teknikleri ile beyni seyredebiliyor, gen haritasına koşut beyin arazisini haritalayabiliyoruz. Özgür keşif yolculuklarında, umut ve uyarı mesajları bir aradadır. Sosyal Psikiyatri Derneği, makinedeki hayaletin insan yüzüne sosyal ve kültürel olarak ışık tutan bütünleyici bir rolü üstlenmiştir.

22. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde bu rolü paylaşıyor olmaktan mutluluk duyuyor, sizi de aramızda görmeyi umuyoruz.

Prof. Dr. Sermin KESEBİR

Kongre Tarihi: 01-03 Eylül 2016, İstanbul