[KONFERANS] Avrupa Nöropsikoloji Dernekleri Federasyonu 8. Bilimsel Toplantısı

1.435
[KONFERANS]  Avrupa Nöropsikoloji Dernekleri Federasyonu 8. Bilimsel Toplantısı

 

Avrupa Nöropsikoloji Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Avrupa Nöropsikoloji Dernekleri 8. Bilimsel Toplantısı & 2. Panhelenik Nöropsikoloji Konferansı 22-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Selanik, Yunanistan’da düzenleniyor.

FESN – Avrupa Nöropsikoloji Dernekleri Federasyonu

FESN – Avrupa Nöropsikoloji Toplulukları Federasyonu – 17 Avrupa Nöropsikoloji Derneği’nin bir konsorsiyumudur. 2008 yılında 13 ulusal dernek tarafından kurulmuştur. Bilişsel nöropsikoloji, klinik nöropsikoloji, davranışsal nöroloji, nörogörüntüleme ve nöropsikolojik rehabilitasyon dahil olmak üzere nöropsikoloji alanındaki uzmanları temsil eder. Federasyon, bilimsel ve klinik nöropsikolojik alanların daha da geliştirilmesini desteklemektedir.

FESN’in temel hedefleri

Federasyonun temel hedefleri, bilişsel nöropsikoloji, klinik nöropsikoloji, davranışsal nöroloji, nörogörüntüleme ve nöropsikolojik rehabilitasyon dahil olmak üzere nöropsikoloji alanındaki bilimsel ve mesleki konuları ilerletmektir.

Bu tür hedefler, periyodik bilimsel konferanslar düzenlenerek takip edilecek, Avrupa klinik ve deneysel nöropsikolojik araştırma programlarını teşvik edecek ve geliştirmeye yardımcı olacaktır. Mesleki konularla ilgili olarak Federasyon, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları ile sürekli eğitim ve klinik uygulama standartları ve yönergeleri gibi faaliyetleri teşvik edecek ve geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Federasyon ayrıca, nöropsikolojinin ve Avrupa’daki ilgili konuların ilerlemesine katkıda bulunan başka faaliyetlerde bulunacak ve bu tür faaliyetlerin planlanması ve teşvik edilmesi için diğer ilgili bilimsel ve klinik kuruluşlarla birlikte çalışacaktır.