Nöropsikoloji Laboratuvarı Açıldı!

7.867
Nöropsikoloji Laboratuvarı Açıldı!

Yaz döneminde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, üniversitenin kendi olanakları ile bir Nöropsikoloji Laboratuvarı kurulmuştur.  Laboratuvarın kurucusu Prof. Dr. Sirel Karakaş şu açıklamalarda bulunmuştur:

CİU (Cyprus International University) ailesi olarak amacımız, Psikoloji bölümünü bir cazibe merkezi haline getirmektir. Bologna süreci gözönünde tutularak hazırlanmış olup bir yandan YÖK diğer yandan  da ilgili kurum ve kuruluşların (Sağlık Bakanlığı, Psikologlar Derneği gibi) kriterleri uyarınca  hazırlanıp uygulamaya konmuş olan Psikoloji Eğitim Öğretim Programı, bu amaca hizmet eden unsurlardan biridir. Diğer unsurların başında araştırma laboratuvarlarının kurulması gelmektedir. Nöropsikoloji Laboratuvarı, bu yöndeki çalışmalardan ilkidir.

Psikoloji Bölümü Nöropsikoloji Laboratuvarında gelişmiş bilgisayarlar, iş-istasyonu ve destek cihazları bulunmakta, çalışmalarda lisanslı yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlardan E-Prime, her türlü psikoloji deneyi tasarlama, uyarıcı uygulama, tepki kaydetme ve analiz yapmada, benzeri laboratuvarlarda dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazılımın kullanılmasına ilişkin sertifikasyon kursu Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yapılmış, Prof. Dr. H. Muammer karakaş tarafından verilen kursta, Psikoloji 3-4. Sınıf öğrencilerinden dileyenler bu yazılımı öğrenmiştir.

Nöropsikoloji Laboratuvarında lisanslı olarak kullanılan bir diğer yazılım SPSS’dir. Psikoloji Bölümü eğitim-öğretim programında bu yazılımın kullanımı öğretilmekte olup bu yazılımın da sertifikasyon kursu, Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında gerçekleştirilmiştir.  Bir diğer yazılım, manyetik rezonans görüntüleme verilerinden fonksiyonel beyin haritaları elde etmede kullanılan Brain Voyager’dır. Halen bu yazılımın uyum çalışmaları yapılmakta,  bir sonraki aşamada yapılacak araştırmalar için uygun analiz ortamı hazırlanmaktadır. Bu olduğunda, Üniversitemiz Nöropsikoloji Laboratuvarı, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme analizlerinin gerçekleştirileceği bir ortam haline de gelecektir.

Nöropsikoloji Laboratuvarı, öncelikle, bir araştırma geliştirme (AR-GE) merkezi olarak çalışacaktır. Bu bağlamda, laboratuvarda, beyin temelli bilişsel araştırmalar yapılacaktır. Laboratuvarda kullanılmakta olan lisanslı nöropsikolojik testlerin Türkiye standardizasyonu yapılmış bulunmaktadır. Bu testlerin yetişkin ve çocuk örneklemleri  üzerindeki bulgularını içeren kitaplar, Prof. Dr. Sirel Karakaş ve Psikoloji Bölümümüzün öğretim üyesi çalışma arkadaşları tarafından yazılmış bulunmaktadır. Bu kitaplar üniversitemizde eğitim-öğretim malzemesi olarak kullanılmaktadır.  Nöropsikoloji  Laboratuvarı söz konusu testlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneklemleri üzerinde de kullanılacağı araştırmaların odak noktası olarak hizmet verecektir.

sirel_k