[SEMİNER] Okumanın Nöral Mekanizmaları ve Okuma Bozuklukları

5.773
[SEMİNER] Okumanın Nöral Mekanizmaları ve Okuma Bozuklukları

 

OKUMANIN NÖRAL MEKANİZMALARI VE OKUMA BOZUKLUKLARI: BİR AGRAFİSİZ ALEKSİ VAK’A ÖRNEĞİ

 

İstanbul Tıp Fakültesi Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Biriminde uzun yıllardır devam eden Perşembe Toplantıları kapsamında Prof. Dr. Öget ÖKTEM tarafından “Okumanın Nöral Mekanizmaları ve Okuma Bozuklukları: Bir Agrafisiz Aleksi Vak’a Örneği” konulu seminer 04 Mayıs 2017  Perşembe günü Saat 16:00’da Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Binası 4. Kat Dershane’de düzenlenecektir. Seminer herkes açık olup tüm üyelerimizi ve ilgilileri bu seminere davet ediyoruz.

Okuma için, çifte (dual) mekanizma önerilmektedir. Bunlardan biri, yazılı materyelin görsel girdisinin, sol hemisferin fonolojik analizlerinden geçerek, biri de “doğrudan yol” adı verilen, sağ hemisferin semantik ulaşımı yoluyla, okuma çıktısına ulaşmaktadır. Yazılı/görsel sembollerin sessel sembollere dönüşmesi, sol hemisferin mültimodal asosyasyon korteksinin angülar girusunda gerçekleşir. Görsel kortekslerden giren yazılı kelimenin görüntüsü sol angülar girusa ulaşmazsa, gerçek anlamda bir “okuma” yapılamaz. Sol angülar girus, grafem’leri yani yazılı kelimenin harflerini fonemlere yani seslere dönüştürdükten sonra, bunları, “anlama”nın gerçekleşmesi için Wernicke alanına iletir. Diffüzyon MR görüntüleme, kelimenin anlamının anlaşılmasında aracılık eden, Wernicke alanı ile sol anteriyor temporal lob arasında bilgi taşıyan bir inferior yolağın varlığını göstermektedir. Okuma bozulmalarını yani aleksileri, birincisi afazilerle beraber görülen aleksi ve agrafiler, ikincisi sol angülar girusun hasarlanmasında ortaya çıkan Santral aleksi ve agrafiler, üçüncüsü de yazmanın korunup sadece okumanın bozulduğu agrafisiz aleksiler olarak üç grupta ele alabiliriz. Sağ hemisferin, yazılı kelimenin anlamına doğrudan ulaşımı sağlayan semantik mekanizması sayesinde, sol hemisfer hasarlanmalarında “derin dislektik okuma hataları” adı altında 5 hata tipi ile karşılaşırız; aynı nedenle de, aslında hiç okuyamayan agrafisiz aleksi hastalarında bir miktar “korunan” okuma becerisinin varlığını da gösterebiliriz. Konuşmada bunlar anlatılacak ve bir agrafisiz aleksi hastası ile yapılan “korunan okuma becerisi” deneyleri sunulacaktır.