VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı

1.299
VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı

NÖROPSİKOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ndan

Derneğimizin VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 16:30’da İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, yeni Nörolojik Bilimler Binası (Dahiliye karşısında) 1. kat Toplantı Salonu’nda (Topkapı Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No:118, 34093 Fatih-Çapa/İstanbul) aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır. Belirtilen gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 28 Mayıs 2021 Cuma günü aynı gündemle aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Yönetim Kurulu

NOT-1: TOPLANTI 28 MAYIS 2021 CUMA GÜNÜ YAPILACAKTIR.

NOT-2: Pandemi kuralları gereği salona girişte HES Kodu sorulacaktır.

 

Gündem

1- Açılış ve yoklama
2- Kongre Başkanlık Divan seçimi
3- Saygı Duruşu
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi.
5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,
6- Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
7- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
8- Dilekler ve temenniler
9- Kapanış