[WEBINAR] Farklı Sendromlarda Nöropsikolojik Profiller

[WEBINAR]  Farklı Sendromlarda Nöropsikolojik Profiller

Derneğimiz tarafından organize edilen “Nöropsikoloji Webinarları”nın yedinci programında, Dernek Başkanımız Sayın Prof. Dr. Öget Öktem Tanör “Nöropsikolojik Değerlendirme ile Farklı Sendromlarda Nöropsikolojik Profiller” konusunu ele alıyor. Derneğin YouTube kanalı olan “Nöropsikoloji TV” üzerinden yapılacak canlı yayın 15 Şubat 2022 salı günü saat 20:00da gerçekleştiriliyor. 

YouTube Kanalı Linki: Nöropsikoloji TV