Aşkın Nöral Temelleri

2.480
Aşkın Nöral Temelleri

 

Dernek Başkanımız Sayın Prof. Dr. Öget Öktem, Nisan ayı içinde “Aşkın Nöral Temelleri” başlıklı konuşmasıyla çeşitli üniversite ve kongrelerde yeralacaktır. Aşağıda bu konuşmalar ile ilgili yer ve tarih bilgileri yer almaktadır.

 

“Aşkın Nörobiyolojisi”    4. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi – 20 Nisan 2019 Cumartesi /Antalya

Kayıt ve bilgi için: Cised Kongre 2019

 

“Aşkın Nöral Temelleri”   Arel Üniversitesi, Psikoloji Kulübü – 27 Nisan 2019 Cumartesi/İstanbul