Kognitif XII Kongre Programı Açıklandı!

5.366
Kognitif XII Kongre Programı Açıklandı!

 

12’ncisinin bu yıl T.C. Üsküdar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 15-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirileceği Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi’nin toplantı programı açıklandı. Ayrıca “SOSYAL NÖROBİLİM” temalı kongreye nörobilim alanının önde gelen isimlerden Marsel Mesulam ve Sandra Weintraub konuşmacı olarak katılıyor.

Kongre Resmi Web Sayfası: http://www.cognitiveistanbul.com/

 

 

 

                                   KOGNİTİF / COGNITIVE  XII

                               14-17 MAYIS / MAY 2015

                               ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

           

 

                   14 MAYIS/MAY 2015 PERŞEMBE/THURSDAY

                       

                     KONGRE ÖNCESİ ÇALIŞTAYLAR/PRE-CONGRESS WORKHOPS

Fonksiyonel MR Analizine Giriş Çalıştayı / Introduction to the fMR Analysis Workshop ( 10.00-14.00)

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Barış Metin

Yer : Merkez Yerleşke- Bağlarbaşı

Süre: 4 saat

Amaç: Katılımcılara SPM programı kullanarak fonksiyonel MR analizi hakkında genel bilgiler vermek ve analizde kullanılan temel yöntemleri tanıtmak

İçerik:

-Fonksiyonel MR analizi hakkında giriş düzeyinde teorik bilgi

-Fonksiyonel MR verisinin tanıtımı

-SPM programının tanıtımı

-Önişleme ve birinci basamak analiz hakkında teorik bilgi

– Örnek veri analizinin gösterilmesi

 

 

EEG Analizine Giriş Çalıştayı / Introduction to the EEG Workshop ( 15.00-19.00)

Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Cumhur Taş, Dr. Celal Salçini

Yer : Merkez Yerleşke- Bağlarbaşı

Süre: 4 saat

Amaç: Katılımcılara EEGLAB  ve Brainvision Analyser  programı kullanarak EEG ve ERP analizi hakkında genel bilgiler vermek ve analizde kullanılan temel yöntemleri tanıtmak

İçerik:

-EEG/ERPi hakkında giriş düzeyinde teorik bilgi

-EEG verisinin tanıtımı

-EEGLAB ve Brainvision analyser programının tanıtımı

-Opensesame ile deney tasarlama

-Önişleme ve  temel analizler hakkında teorik bilgi

– Örnek veri analizinin gösterilmesi

 

 

 

 

KOGNİTİF XII PROGRAM / KOGNITIVE XII PROGRAM

 

                 15 MAYIS/ MAY CUMA / FRIDAY

 

 

09.00- 09.45   HOŞGELDİNİZ İKRAMI/COFFEE and TEA

 

09.45-10.00   AÇILIŞ KONUŞMALARI/ OPENING MESSAGES

 

   Nevzat TARHAN             ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ /

                                              PRESIDENT, USKUDAR UNIVERSITY                                            

 

    Oğuz TANRIDAĞ           ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ NÖROBİLİM

                                               ABD BAŞKANI / DIRECTOR, NEURO-

                                                SCIENCE DEPARTMENT

 

 

10.00- 10.30  AÇILIŞ KONSERİ / OPENING CONCERT

 

Grup Troika

Hatuna Kusrayeva – vokal

İgor Kusrayev – piyano

Aleksandr Petuhov – balalayka

 

 

            

 10.30 – 12.45  ANA OTURUM I / PLENARY SESSION I

 

                           Oturum Başkanı/ Chair :  O.Tanrıdağ, Ö.Öktem

 

TÜRKİYEDE DAVRANIŞ NÖROLOJİSİNİN VE NÖROPSİKOLOJİNİN GELİŞMESİNE OLAN DESTEKLERİNDEN DOLAYI MARSEL MESULAM VE SANDRA WEINTRAUB’A ONUR PLAKETLERİNİN TAKDİMİ /  PRESENTATION OF THE ACKNOWLEDGEMENT PLAQUES TO PROF MESULAM AND WEINTRAUB FOR SUPPORTING  BEHAVIORAL NEUROLOGY AND NEUROPSYCHOLOGY IN TURKEY

 

 

10.30- 11.15     Wernicke’s Area and the Anatomy of

                         Language Comprehension in Primary

                         Progressive Aphasia / Wernicke Alanı ve

                         Primer Progresif Afazide Dil Anlamanın

                         Anatomisi                                                

                                                                          M. Mesulam

 

11.15-12.00     The Northwestern SuperAging Project /

                         Northwestern SüperYaşlanma Projesi                                              

                                                                       S. Weintraub

 

12.00-12.45     The Right Hemisphere in Calculation:

                         Beyond Common Beliefs / Sayısal Yetenekte

                         Sağ Hemisfer : İnanılanların Ötesinde

                                                                      C. Semenza

 

12.45-14.00     Öğle Yemeği / Lunch

 

          13.30                Prof. Dr. Marsel Mesulam, Prof.Dr.  Sandra Weintraub ve 

                                   Prof.Dr.Carlo Semenza’nın Üsküdar Üniversitesi Nörobilim

                                   Laboratuvarlarını ziyaretleri/ Prof Mesulam, Prof Weintraub and

                                   Prof Semenza’s visit to Uskudar University Neuroscience

                                   Laboratories

 

                              

14.00-15.30  ANA OTURUM II / PLENARY SESSION II                 

 

                  Oturum Başkanları / Chairs : A. Bingöl, Ş. Akça Kalem

 

 

14.00-14.45   Türkiye’de Beyin-Davranış İlişkilerinin Kısa

                      Tarihi / The Short History of Brain-Behavior

                       Relations in Turkey

                                                                            O. Tanrıdağ

 

14.45- 15.30   Nörobilim Bakış Açısıyla Bellek / Memory in

                       The Eyes of Neuroscience

 

                                                                            Ö. Öktem

 

15.30- 16.00   Kahve Arası /Coffee Break     

 

 

16.00- 18.15       OTURUM III / SESSION III

 

     Oturum Başkanları/Chairs : T. T. Ergüzel, A. Evrensel

 

16.00- 16.45     Nöromodülasyonda Etik Konular / Ethical

                          Issues in Neuromodulation 

                                                                               G. H. Sayar

16.45- 17.30      Nörobilimde Hücresel Modelleme

                          Çalışmaları / Celluler Modeling Studies in

                          Neuroscience    

                                                                             B. A. Arslan

17.30-18.15      Psikiyatrik Hastalıkların Sınıflandırıl-

                          masında Yapay Zeka Yöntemleri /

                           Artificial Intelligence Approaches in the

                           Classification of Psychiatric Diseases

                                                                               T. T. Ergüzel

            

 

 

 16 MAYIS/MAY CUMARTESİ /SATURDAY

 

 

10.00-12.15        OTURUM IV / SESSION IV

 

         Oturum Başkanları /Chairs: B. Korkmaz, T. Atasoy  

 

  

10.00-10.45       Metafor ve Beyin/ Methaphor and Brain                 

                                                              L. Hanoğlu

 

10.45-11.30      Tekil Oluşumunda İskele Metaforu / The

                          Metaphor of Scaffolding in the Genesis of

                          Singularities                                                   

                                                                          Y.Denizhan

 

11.30-12.15     Motivasyonun Dikkate Etkisi ve DEHB’de

                          Ödül Değerlendirme Bozuklukları/ Effect

                           of Motivation in Attention and Disorders

                           of Reward Processing in ADHD                                                                               

                                                                             B. Metin

 

12.15-13.30          Öğle Arası /Lunch Break

 

 

13.30- 17.45        OTURUM V / SESSION V

 

     Oturum Başkanları / Chairs: O. Tanrıdağ, L.Hanoğlu

 

13.30- 14.15     Bağlanmanın Nörobilimi / Neuroscience of

                         Attachment         

                                                                       B.Korkmaz

 

 

14.15-15.00    Nöropsikanaliz: Zihin ve Beden Barışabilir

                         mi? / Neuropsychoanalysis: Can Mind and

                         Body Get Alone?

                                                                       G. Özkarar

 

 15.00-15.30    Ara / Break  

 

                                                                        

 15.30- 17.45        OTURUM VI / SESSION VI

 

               Oturum Başkanları / Chairs: G.Hızlı Sayar,Y. Karaman

 

15.30-16.15    Sosyal Etkileşimin Nörobiyolojisi /

                          Neurobiology of Social Interaction

                                                                            C. Taş

 

 16.15-17.00   Üst-biliş ve Bilme Hissinin Nörobiyolojisi /

                           Neurobiology of Higher Cognition and

                           Knowing

                                                                                  M. Irak

 

17.00-17.45    Yineleme Saplantısının Nörobiyolojisi /

                           Neurobiology of Stereotypical Obsessions

                                                                             B. Ö. Ünsalver

 

 

 

        

                   17 MAYIS PAZAR / SUNDAY 

 

09.30-11.00       OTURUM VII : SESSION VII    

 

 Oturum Başkanları/Chairs : A. Bingöl, D.Özbabalık Adapınar

 

09.30-10.15   Madde  Bağımlılığının Nörobiyolojisi /

                           Neurobiology of Substance Abuse

                                                                                         T. Uzbay 

 

10.15-11.00    Alzheimer Hastalığında Default-mode

                          Network / Default-mode Network in

                          Alzheimer’s Disease

                                                                                        B. Aksoy

 

 

11.00-12.30         OTURUM VIII / SESSION VIII 

 

    Oturum Başkanları/Chairs: N.Tuncer Elmacı, G.Hızlı Sayar   

 

 11.00- 11.45              Özgür İrade/ Free Will      

                                                                  A. Sarıbay

 

11.45-12.30          Bedenselleşmiş Müzik Kognisyonu

                                 Üzerinden Zaman Algısını Anlamak /

                                 Understanding Time Perception by

                                 Using Embodied Musical Cognition                

                                                                                M.Çorlu       

 

 

12.30 -13.30        Öğle Arası / Noon Break

 

 

 

13.30- 15.00         OTURUM IX/ SESSION IX

 

          Oturum Başkanları/Chairs: T. Atasoy, M.Bakar

 

13.30-14.15             Apraksi / Apraxia                             

                                                      D.Özbabalık Adapınar

 

14.15- 15.00            İnsan işgücünün artı-değer üretme

                                    yeteneğinin biyolojik kökeni üzerine bir

                                    deneme / An Essay on the Biological Roots of

                                    Surplus Value of the Human Workforce

                                                                              H.Uysal

 

        

 15.00-15.30             Ara/ Break     

 

                              

15.30- 17.45          OTURUM  X/ SESSION X

 

              Oturum Başkanları/ Chairs: C.Taş, B.Metin

 

15.30-16.15    Bağırsak Beyin Ekseni: Psikiyatrik

                           Bozukluklarda Bağırsak Mikrobiyotasının

                           Rolü / The Role of Intestinal Microbiota in

                           Psychiatric Disorders

                                                                     A.Evrensel

 

16.15-17.00       Müzikoterapi / Musicotherapy

                                                                     Ö. F. Yavaşoğlu

 

                                                        KAPANIŞ

 

pdf olarak indirmek için: KOGNİTİF XII PROGRAM