[KONGRE] VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi!

[KONGRE]  VI. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi!

Derneğimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. Üyelerimizin katılımıyla yapılan toplantı sonrasında Dernek yeni kurul üyeleri belirlendi. Buna göre Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Uzm. Psk. Ayfer Tumaç, Dr. Psk. Şükriye Akça Kalem, Dr. Öğretim Üyesi Psikolog Serra Şandor,  Dr. Öğretim Görevlisi Elif Yıldırım ve Uzm. Psk. Hakan Yılmaz Yönetim Kurulu‘nun yeni üyeleri olarak seçildi.

Dernek yıllık aidatının 50 TL. olarak belirlendiği Kongrede, Dernek tüzüğünde herhangi bir değişik yapılmadı.

Kongrede kurullar ise şu şekilde oluştu:

 

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Öğet ÖKTEM TANÖR (Başkan)

Oğuz TANRIDAĞ  ( Başkan Yard.)

Ayfer TUMAÇ (Sayman)

Şükriye AKÇA KALEM (Sekreter)

Serra İÇELLİOĞLU (Üye)

Fatma YILDIRIM (Üye)

Hakan YILMAZ (Üye)

 

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

İnci BİRİNCİOĞLU

D. Sevinç ÖZBEK

Şimge ŞİŞMAN BAL

Alkım SEVEN

Ulaş AY

 

DENETİM KURULU (ASİL)

Deniz BÜYÜKGÖK

Erol YILDIRIM

Pınar İŞCEN

 

DENETİM KURULU (YEDEK)

Elif Ersoy YILMAZ

Ezgi SONCU BÜYÜKİŞCAN

Hakan DUMAN