Görsel Yerin Bilinçli Algılanması, Görsel Korteksin Dışında Gerçekleşiyor Olabilir!

2.254
Görsel Yerin Bilinçli Algılanması, Görsel Korteksin Dışında Gerçekleşiyor Olabilir!

Yeni bir çalışma, bilinçli görsel konum algısının, beynin arkasındaki görsel sistemden ziyade, beynin ön loblarında gerçekleştiğini tespit ediyor. Nörobilimciler arasında bilincin ne olduğu ve beyinde nerede olduğu konusundaki tartışmalar göz önüne alındığında bu sonuçlar önem arz ediyor.

Dartmouth Üniversitesi Psikoloji ve Beyin Bilimleri lisansüstü öğrencisi olan Sirui Liu, “Çalışmamız görsel sistemin gördüklerimizi temsil etmediğine, fiziksel dünyayı temsil ettiğine dair net kanıtlar sunuyor” diyor, “Gördüklerimiz daha sonra işlem hiyerarşisinde, beynin genellikle görsel işlemeyle ilişkili olmayan ön alanlarında ortaya çıkıyor.”

Beyindeki konum algısının nasıl ortaya çıktığını incelemek için katılımcılara görsel uyaranlar sunuldu ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) tarayıcısında bir dizi davranışsal görevi tamamlamaları istendi. Görevlerden biri için, katılımcılardan, bilgisayar ekranının sol tarafındaki tarayıcıda siyah bir noktaya bakmaları istenirken, Gabor yaması olarak bilinen siyah ve beyaz arasında dönen bir nokta dış çerçeveye taşındı.Katılımcılardan yamanın hareket ettiği yönü belirlemeleri istendi. Yama, aslında dikey bir hareketle yukarı ve aşağı hareket ederken ekran boyunca 45 derecelik bir açıyla hareket ediyor gibi görünüyor. Burada algılanan yol, retinaya inen fiili fiziksel yoldan çarpıcı şekilde farklıdır. Bu bir “çift sapma” yanılsaması yaratır. Sürüklenme yönü denemeler arasında randomize edildi; sola, sağa ya da sürüklendiği yerde durağan kaldı.

fMRI verilerini ve çok değişkenli patern analizini kullanarak – nöral aktivasyon paternlerini araştırmak için bir yöntem – kullanan ekip, ‘düşeyden sağa veya sola eğik algılanan yolun beyinde nerede göründüğünü araştırdı. Bilinçli algının nerede ortaya çıktığını ve beynin bunu nasıl kodladığını belirlemek istediler. Ortalama olarak, katılımcılar algılanan hareket yolunun gerçek yoldan 45 derece ya da daha fazla farklı olduğunu bildirdi. Araştırmacılar, görsel sistemin veri toplamasına karşın, fiziksel yolu kodlama ve algılanan yolu (hayali yol) kodlama arasındaki geçişin, ön beyin bölgeleri olan frontal alanlarda, tamamen görsel korteksin dışından geçtiğini buldular.

Dartmouth Üniversitesi Psikoloji ve Beyin Bilimleri araştırma profesörü ve Glendon Üniversitesinde kıdemli araştırma görevlisi ve yardımcı psikoloji profesörü Patrick Cavanagh, “Verilerimiz, ön alanların bilinçli algının ortaya çıkması için kritik öneme sahip olduğunu kesinlikle desteklemektedir. Önceki araştırmalar uzun süredir ön lobların karar verme ve düşünme gibi işlevlerden sorumlu olduğunu belirlese de, bulgularımız beynin bu alanının da nesnelerin nerede olduğunu algılamanın son adımı olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.

 

Kaynak Haber: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191214122545.htm

Kaynak Makale: Sirui Liu, Qing Yu, Peter U. Tse, Patrick Cavanagh. Neural Correlates of the Conscious Perception of Visual Location Lie Outside Visual CortexCurrent Biology, 2019; 29 (23): 4036 DOI: 10.1016/j.cub.2019.10.033